Zaškolovací kurzy

Zaškolovací kurzy svářečů podle ČSN 05 0705 (3 dny)

Za vystavení dokladů o zkoušce účtujeme 900,- Kč.

U školení zde neuvedených platí ceny dohodou.

Ke všem cenám se připočítá 21% DPH.