Základní kurzy svářečů podle ČSN 05 0705

Základní kurzy svářečů podle ČSN 05 0705 (3 týdny)

Za vystavení dokladů o zkoušce se k cenám připočítá 2 000,- Kč.

Za vystavení nového Průkazu odborné kvalifikace svářeče účtujeme 900,- Kč.

K  základnímu kurzu lze vykonat zkoušku podle ČSN EN ISO 9606-1.

Za vystavení jednoho certifikátu se k cenám připočítá 5 000,- Kč.

U školení zde neuvedených platí ceny dohodou.

Ke všem cenám se připočítá 21% DPH.