Školení EU

Nové mezinárodní zkoušky svářečů podle ČSN EN ISO 9606-1 a ISO 9606-2

Za vystavení dokladů o zkoušce účtujeme k cenám 500,- Kč.

Za vystavení nového Průkazu odborné kvalifikace svářeče účtujeme 900,- Kč.

Zkoušky PED/2014/68 EU nebo podle ČSN EN 12732 (simulovaný výkop) –  2 000,- Kč.

Za každý další vydaný certifikát účtujeme 2 500,- Kč.

U školení zde neuvedených platí ceny dohodou.

Ke všem cenám se připočítá 21% DPH.