Přihláška

Pokud máte zájem přihlásit se do kteréhokoliv z našich kurzů, stáhněte si zde naši přihlášku a lékařské potvrzení. Oba dokumenty si vytiskněte a náležitě vyplňte. V případě lékařského potvrzení, nechte potvrdit Vaším lékařem.

Oba dokumenty přineste vytištěné, vyplněné a potvrzené v první den Vašeho kurzu.

Přihláška ke stažení

Lékařské potvrzení ke stažení