Obnovení mezinárodní zkoušky svářečů podle ČSN EN ISO 9606-1 po 3 letech

Obnovení mezinárodní zkoušky svářečů podle ČSN EN ISO 9606-1 po 3 letech (3 dny)

Za vystavení certifikátu o zkoušce účtujeme 1200,- Kč.

Za vystavení nového Průkazu odborné kvalifikace svářeče účtujeme 900,- Kč.

Zkoušky PED/2014/68/EU nebo podle ČSN EN 12732 (simulovaný výkop) – 2 000,- Kč.

Za každý další vydaný certifikát ve stejné metodě svařování účtujeme 2 500,- Kč.

U školení zde neuvedených platí ceny dohodou.

Ke všem cenám se připočítá 21% DPH.