Obnovení mezinárodní zkoušky svářečů po 2 letech

Obnovení mezinárodní zkoušky svářečů po 2 letech (3 dny)

Zkoušky PED/2014/68/EU nebo podle ČSN EN 12732 (simulovaný výkop) – 2 000,- Kč.

Za každý další vydaný certifikát účtujeme 2 500,- Kč.

U školení zde neuvedených platí ceny dohodou.

Ke všem cenám se připočítá 21% DPH.