Nové mezinárodní zkoušky svářečů podle ČSN EN ISO 9606-1

Nové mezinárodní zkoušky svářečů podle ČSN EN ISO 9606-1 (3 týdny)

Za vystavení dokladů o zkoušce účtujeme k cenám 2 000,- Kč.

Za vystavení nového Průkazu odborné kvalifikace svářeče účtujeme 900,- Kč.

Zkoušky PED/2014/68 EU nebo podle ČSN EN 12732 (simulovaný výkop) – 2 000,- Kč.

Za každou další zkoušku ve stejné metodě svařování účtujeme 5 000,- Kč.

U školení zde neuvedených platí ceny dohodou.

Ke všem cenám se připočítá 21% DPH.