Doškolení a přezkoušení svářečů

Doškolení a přezkoušení svářečů v zaškolovacích a základních kurzech svařování (1 den)

        Termín školení: každé úterý od 08:00 hodin (můžete přijít bez objednání)

        S sebou si přineste svářečský průkaz a poslední osvědčení o doškolení.

        Překontrolujte platnost lékařské prohlídky – do 50-ti let platí 4 roky, nad 50 let 2 roky.

        Cena: jedna metoda svařování 400,- Kč, dvě a více metod svařování 800,- Kč